Autoservis FRANEK s.r.o. , Štrková 961/17, Žilina
0905172445, 0948243423, 0948233302

Zabezpečovacie Systémy

Ponúkame komplexnú ochranu automobilov. Z množstva zabezpečovacích zariadení, ktoré sú na európskom trhu, sme na základe dlhoročných skúseností vybrali tie, ktoré sú preverené v praxi a zaručujú dlhodobú funkčnosť a vysokú kvalitu. Ponúkajú majiteľom efektívne riešenie s minimálnym alebo žiadnym zásahom do vozidla za prijateľnú cenu.
Jednotlivé systémy sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala možnosť krádeže. Zabezpečovacie systémy zohľadňujú partnerské poisťovne pri tvorbe cien poistného. Maximálnu možnú mieru zabezpečenia je možné dosiahnúť iba kombináciou viacerých zabezpečovacích systémov.