Autoservis FRANEK s.r.o. , Štrková 961/17, Žilina
0905172445, 0948243423, 0948233302

Poistné udalosti

S našími partnermi Kooperatívou a Komunálnou poisťovňou spolupracujeme na základe krycieho listu. Krycí list je potvrdenie poisťovne servisu o platbe za poistnú udalosť. V krycom liste je presne uvedené koľko z poistnej udalosti zaplatí poisťovňa a koľko doplatí klient v servise (napr. spoluúčasť, DPH, amortizácia … ) Krycí list vystavuje poisťovňa až na základe faktúry servisu to znamená na konci opravy.

Ak ste klient poisťovne KOOPERATIVA alebo Komunánej poisťovne a vaše vozidlo je nepojazdné, obhliadku vykoná technik príslušnej poisťovne priamo v našom servise. V pripade pojazdného auta sa môžete rozhodnúť či vozidlo do poisťovne zaveziete Vy, alebo sa o to postará náš zamesnanec bez akehokoľvek príplatku.

Kritéria na získanie krycieho listu

  • Policajná správa- v prípade ak bola k miestu nehody privolaná polícia
  • Správa o nehode – v prípade ak nebola k miestu nehody privolaná polícia
  • Fotokópia TP a vodičského oprávnenia
  • Vyplnené oznámenie o vzniku škody

Na vypočítavanie škody vozidla využívame AUDATEX a ich kalkulačný program AUDAPAD